ZABURZENIA NACZYNKWO-RUCHOWE MÓZGU. Niedokrwistość mózgu (anemia cerebri). E t j o I o g j a: Przelotna niedokrwistość mózgu występuje u osobników z zwiększoną pobudliwością naczyniowo-ruchową pod wpływem urazów psychicznych lub fizycznych (ból, działanie temperatury i t. p.). Przewlekła niedokrwistość występuje na tle ogólnego wyniszczenia organizmu, schorzenia krwi, osłabienia czynności serca, obfitych krwotoków. Powyższe czynniki warunkują, że słaby uraz psychiczny i fizyczny może wywołać omdlenie. Objawy. Pod wpływem niedokrwistości mózgu występuje zawrót głowy, zamroczenie i utrata przytomności — t. zw. omdlenie. Bladość twarzy, zimny pot, drobne, częste tętno. Omdlenie trwa od kilku sekund do Yi godziny. W przewlekłej niedokrwistości chorzy bywają senni, częste ziewanie, osłabienie ogólne i zmniejszona zdolność do pracy; częste omdlenia.